menuclose
whatsapp
Ask
Us
,

Not all facelifts are the same.

The technique, extent of surgery and meticulousness makes the difference. Please read to understand you receive a good treatment

Home Facial Plastic Surgery Face Lift Deep Plane Face Lift

Surgical Technique of Doctor Be+

Why Deep Plane Facelift ?

I only carry out deep plane facelift because in the right hands I sincerely believe it gives the most durable and natural results I am proud to say I learned this surgery from the best: my mentor Özcan Çakmak and Andrew Jacono in Newyork, USA. My academic background and everyday hustle with facial nerve gives me the advantage of safe and extended surgery because facelift is done in the same plane.

 

Please check out Doctor Be+ s contributions to the literature

 

Doctor Be+'s Publications about Facelift & Rejuvenation

 

Modified Composite-Flap Facelift Combined With Finger-Assisted Malar Elevation (FAME): A Cadaver Study.

Cakmak O, Özücer B, Aktekin M, Özkurt FE, Al-Salman R, Emre IE.

Aesthet Surg J. 2018 Nov 12;38(12):1269-1279. doi: 10.1093/asj/sjy062.

PMID: 29509842


 

Surgical Approach to the Thick Nasolabial Folds, Jowls and Heavy Neck-How to Approach and Suspend the Facial Ligaments.

Cakmak O, Emre IE, Özücer B.

Facial Plast Surg. 2018 Feb;34(1):59-65. doi: 10.1055/s-0037-1615283. Epub 2018 Feb 6.

PMID: 29409105 Review.

 

 

 

What is a Face Lift Surgery?

Gravity pulls the tissues on our face down every day of the week, and at any time we are not lying down. This causes sagging in the tissues on our facial bones, just like in the rest of the body. The procedure that corrects this chronic effect is called a face lift surgery. Actually, "face lift" is not a very accurate choice of words. Yes, the sagging caused by the decreased tension on the face is corrected. However, the goal is not to have a 'tight' face. The expression is negative as it evokes the idea of someone looking 'tight' or tense. I am not the only one who associates this term negatively. It has settled in minds well, like when someone says, 'Mrs. Ajda, you seem a bit tense today.' Therefore, the surgery is better described with more positive connotations in English, such as face rejuvenation or face lift surgery.

 

What is Lifted in This Surgery?

Structures that have fallen and sagged over the years.

 

Types of Face Lift Surgeries

There are endoscopic and open techniques. Endoscopic techniques are suitable for patients in their middle ages with no excess skin and mild 'sagging/aging', and it's a separate topic for another article. The topic of this page is the other. There are more superficial and deep techniques. There is a tissue called SMAS on the face. The surgery that is performed deep from that tissue is referred to as 'deep plane' face lift.

 

What is Deep Plane Face Lift?

I prefer to use the modified deep plane face lift technique published with Prof. Dr. Özcan Çakmak in the Aesthetic Surgery Journal. I've updated my technique since but the main technique is I believe that both the longevity of the rejuvenation and sufficient facial rejuvenation in the mid-face area are improved with this surgical technique. Non-Surgical Face Lift Due to serious scientific question marks about the permanence, adequacy, and long-term effects of non-surgical, miraculous, quick, and fast options, I do not apply these techniques.

 

Factors Determining Face Lift Surgery Prices

  • The surgical technique used (deep plane, plication, etc.).
  • Additional facial rejuvenation procedures applied during the face lift surgery.
  • The surgeon performing the surgery
  • The hospital where the surgery is performed.

 

Derin Plan Yüz Germe

Derin Plan Yüz Germe nedir ?

Neden Derin Plan Yüz Germe (Deep Plane Facelift) ?

Sadece derin plan yüz germe ameliyatları gerçekleştiriyorum çünkü doğru ellerde gerçekleştirildiğinde en dayanıklı ve doğal sonuçları sağladığına içtenlikle inanıyorum. Bu cerrahi uzmanlığını en iyi öğrendiğim kişilerden biri olan mentörlerim olan Özcan Çakmak ve Andrew Jacono'dan aldım (Newyork, ABD) . Akademik geçmiİim ve günlük olarak yüz siniri ile uğraşmam, yüz germe ameliyatının aynı düzlemde gerçekleştirilmesinden dolayı güvenli ve kapsamlı cerrahiler yapmam konusunda bana avantaj sağlıyor.

 

 

Dr.Berke Özücer' in Yüz Gençleştirme hakkındaki bilimsel teknik makaleleri 

 

Modified Composite-Flap Facelift Combined With Finger-Assisted Malar Elevation (FAME): A Cadaver Study.

Cakmak O, Özücer B, Aktekin M, Özkurt FE, Al-Salman R, Emre IE.

Aesthet Surg J. 2018 Nov 12;38(12):1269-1279. doi: 10.1093/asj/sjy062.

PMID: 29509842


 

Surgical Approach to the Thick Nasolabial Folds, Jowls and Heavy Neck-How to Approach and Suspend the Facial Ligaments.

Cakmak O, Emre IE, Özücer B.

Facial Plast Surg. 2018 Feb;34(1):59-65. doi: 10.1055/s-0037-1615283. Epub 2018 Feb 6.

PMID: 29409105 Review.

 

 

 

Yüz Germe Ameliyatı nedir ?

Yerçekimi haftanın 7 günü ve yatarak uyumadığımız her vakit yüz kemiklerimizin üzerindeki dokuları aşağı çekiyor. Bu da tüm vücutta olduğu gibi yüzümüzde sarkmalara neden oluyor. Bu kronik etkinin düzeltildiği işleme yüz germe / yüz gerdirme ameliyatı deniyor.

Aslında yüz germe pek de iyi bir kelime seçimi değil. Evet yüzdeki azalan gerginlik sonucu oluşan sarkma düzeltiliyor. Ancak ‘gergin’ bir yüz değil hedeflenen. Yada kişinin ‘gergin’ gözükmesini çağrıştırdığından bu ifade olumsuz. Tek bu çağrışımı olan da ben değilim. ‘Ajda hanım, bugün gerginsiniz biraz’ ile iyice oturdu bu zihinlere. Dolayısıyla ingilizce ifadesinde olduğu gibi yüz gençleştirme yada yüz kaldırma (Face lift) ameliyatı adı daha güzel çağrışımları olan bir ameliyat. Ne kaldırılıyor bu ameliyatta ? Yıllar içerisinde düşmüş, sarkmış yapılar.

 

Yüz Germe Ameliyatı Çeşitleri

Endoskopik ve açık teknikler var. Endoskopik teknikler daha orta yaşlarında, cilt fazlalığı olmayan ve hafif ‘sarkması / yaşlanması’ olan hastalar uygun ve ayrı bir makale konusu. Bu sayfanın konusu diğeri. Daha yüzeysel ve derin teknikler mevcut. Yüzde SMAS denilen bir doku var. O dokunun derininden yapıldığını ifade ediyor ‘derin plan’ yüz germe.

 

Derin Plan Yüz Germe Nedir ?  

Hocam Prof.Dr.Özcan Çakmak ile beraber yayımladığımız ve Aesthetic Surgery Journal dergisinde yayımlanan modifiye derin plan yüz germe tekniğini kullanmayı tercih ediyorum. Hem yapılan gençleştirmenin kalıcılığının hem de orta yüz bölgesinde yeterli yüz gençleşmesinin bu cerrahi teknikle iyileştiğini düşünüyorum.

 

Yüz Germe Ameliyatı Fiyatlarını Ne Belirler ?

– Kullanılan cerrahi teknik (derin plan, plikasyon vs)
– Yüz gerdirme ameliyatına uygulanacak ek yüz gençleştirme işlemleri
– Ameliyatı yapan cerrah
– Ameliyatın yapıldığı hastane

 

For any questions or requests, please don't hesitate to contact us. By filling out our contact form, you can reach us and speak with an authorized specialist.